Radni Rady Miejskiej

Radni Rady Miejskiej Radni 2014-2018
Hanna Knaflewska-Walkowiak- Przewodnicząca Rady Miejskiej
Władysław Brzechwa - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Giezek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Kuchcicki
Roman Stocki
Emanuela Stanek-Juśkiewicz
Bogdan Jaworski
Piotr Buczek
Krzysztof Grabka - (od 07.08.2016 - wybory uzupełniające)
Jolanta Pawłowska
Michał Drobnik
Krzysztof Owoc
Wiesław Widera
Elżbieta Bernacka
Łukasz Tkacz
Helena Nikolin
Jacek Kowalczyk
Helena Najdzion
Agnieszka Nachaj
Danuta Stefaniak 
Krzysztof Czopek - radny do 05.05.2016
Maria Stachowska - rezygnacja z mandatu 16.10.2017
Harmonogram dyżurów przewodniczącego został umieszczony poniżej w załączniku

Publikacja: s.ps