Centrum Kultury i Rekreacji

CENTRUM KULTURY I REKREACJI WE WSCHOWIE

budynek ckir we wschowie
ul. Niepodległości 1
67-400 Wschowa
www.ckir.wschowa.pl
e-mail: ckiratwschowa [dot] pl
tel. 65 540 23 36
dyrektor - Piotr Kokorniak
Prowadzone sekcje: wokalna, szachowa, plastyczna, teatralna.

Sekcja wokalna działa przy CKiR dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i środy od 15.30 do 17.00. Uczęszczają na nią dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 roku życia. Na zajęciach rozwijają swoje zainteresowania i zdolności muzyczne. Uczą się śpiewu solowego piosenek rozrywkowych, emisji głosu oraz przygotowują programy artystyczne na różnego rodzaju koncerty w środowisku lokalnym. Instruktorem zajęć jest pani Joanna Pawłowska.

Sekcja szachowa  – Klub Szachowy Hetman działa przy Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. Pod okiem pana Janusza Trusewicza (tel.601171382) można szkolić swoje umiejętności. Zajęcia odbywają się w sali audiowizualnej na I piętrze dwa razy w tygodniu w poniedziałki oraz piątki w godzinach od 17:30 do 20:00.

Sekcja plastyczna - instruktor Krzysztof Chruszczewski
Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w zajęciach:

  • sekcja dziecięca – piątek od godz. 16:00
  • sekcja młodzieżowa środy od godz. 16:00
  • sekcja Uniwersytetu Trzeciego Wieku /dorośli/ – środa od godz. 12:00

Sekcja teatralna - celem zajęć jest rozwijanie pasji i zainteresowań teatrem amatorskim, a także animowanie środowiska, w którym żyjemy. Robimy to poprzez regularne spotkania w czasie, których poznajemy siebie, techniki pracy na scenie, umiejętności wyrażania swych emocji i doświadczeń przez taką formę sztuki. Prowadzący to pedagog, absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wiedzy o Teatrze na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, instruktor teatralny – Grzegorz Dolaciński.

  • Grupa dziecięca środa 17:00 – 18:30
  • Grupa młodzieżowo – dorosła: środy 18:30-20:00 oraz czwartki od 18.30 – 20.00 sala widowiskowa CKiR. Do grupy może przyłączyć się każdy kto ukończył 16 lat.

Siłownia & fitness & sauna
Zapraszamy do korzystania z siłowni oraz sali CKiR przy ul. Moniuszki 11 we Wschowie. Proponujemy treningi personalne, ZUMBĘ  a także zachęcamy do korzystania z sauny fińskiej.

Zapraszamy do korzystania z sauny:

  • Sauna start od 15 min. – 10 zł
  • Sauna jednorazowe wejście – 20 zł (1 godz.)
  • rezerwacja całej sauny (max. 6 osób) – 60 zł (1 godzina)
  • Sauna karnet na 5 wejść – 80 zł
  • Sauna karnet na 10 wejść -120 zł

Instruktor siłowni CKiR - Dariusz Mirecki

Publikacja: s.ps