Zawiadomienie o naborze wniosków na lokal socjalny 2018

07.03.2018

                                                                                                   Wschowa, dnia 07 marca 2018 roku

 

Zawiadomienie

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa informuje, że w związku ze zrealizowaniem listy osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego z zasobów mieszkaniowych Gminy Wschowa ogłoszonej w dniu 16 listopada 2017 roku odbędzie się dodatkowy nabór wniosków.

Wypełnione, kompletne wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta do 16 marca 2018 roku włącznie.

Od dnia 19 marca 2018 roku  prowadzona będzie weryfikacja wniosków złożonych od 01.09.2017roku do 16.03.2018 roku. 
Projekt listy osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu socjalnego zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.wschowa.pl w dniu 16 kwietnia 2018 roku.

 

                                                                   /-/ Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

Danuta Patalas 

Publikacja: info