Wykaz lokali docelowych do samodzielnego remontu na koszt przyszłego najemcy

14.09.2018

Zgodnie z § 7 ust. 2 Uchwały Nr XXII/221/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wschowa podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali do remontu na koszt przyszłego najemcy.

1.Wniosek o wynajęcie  lokalu do samodzielnego remontu mogą złożyć osoby ujęte na liście uprawnionych do przydziału lokalu docelowego oraz osoby, które złożyły wniosek o zamianę lokalu.

2. Wniosek należy złożyć  do 02 października 2018 roku

L.p.

Adres lokalu

Skład lokalu

Powierzchnia

użytkowa

Powierzchnia mieszkalna

Zakres remontu

Termin okazania lokalu

1.

Wschowa,

ul. Pocztowa 4/6

budynek wpisany jest do rejestru zabytków

2 pokoje, kuchnia, przedpokój, skrytka i łazienka z WC położone na poddaszu.

Do lokalu przynależy piwnica.

35,10 m2

16,90 m2

 

 

 

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, pomiarami instalacji i protokołem, wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej z białym montażem, wykonanie centralnego ogrzewania na paliwo gazowe wraz z wentylacją i odprowadzeniem spalin, rozbiórka  pieca kaflowego, wymiana 6 sztuk drzwi i 3 okien, remont okładzin ściennych i podłóg. Wszystkie prace należy wykonać na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez inwestora i decyzji pozwolenia na budowę w związku z tym, że budynek wpisany jest do rejestru zabytków.

 

- 17 września 2018 r. od godz.14.00-14.15

 

- 24 września 2018 r. od godz. 15.30 -16.00

 

2.

Wschowa,

ul. Niepodległości 13/1

 

budynek wpisany jest do rejestru zabytków

2 pokoje, ciemna kuchnia  oraz przedpokój z przynależnym do lokalu WC na korytarzu.

Do lokalu przynależy piwnica.

78,95 m2

45,43 m2

 

( dla gospodarstw domowych liczących minimum

4 osoby)

Wydzielenie łazienki,  częściowa wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, pomiarami instalacji i protokołem, montaż urządzeń sanitarnych wraz z bateriami, wykonanie centralnego ogrzewania na paliwo gazowe wraz z wentylacją i odprowadzeniem spalin, rozbiórka  kominka, wymiana drzwi wejściowych do lokalu oraz przynależnego WC, montaż drzwi wewnętrznych, wymiana 5 okien, remont okładzin ściennych i podłóg. Wszystkie prace należy wykonać na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez inwestora i decyzji pozwolenia na budowę w związku z tym, że budynek wpisany jest do rejestru zabytków.

- 17 września 2018 r. od godz.14.30-14.45

 

- 24 września 2018 r. od godz. 15.00 -15.15

 

3.

Wschowa,

ul. Daszyńskiego 27/3

budynek wpisany jest do rejestru zabytków

2 pokoje i kuchnia, z przynależnym WC

(I piętro).

Do lokalu przynależy piwnica.

60,40 m2

44,60 m2

 

( dla gospodarstw domowych liczących minimum

4 osoby)

Wydzielenie łazienki, instalacja wodno-kanalizacyjna wraz z białym montażem w łazience oraz wymiana instalacji wod.-kan. w kuchni, wykonanie centralnego ogrzewania na paliwo gazowe wraz z wentylacją i odprowadzeniem spalin, rozbiórka 2 pieców kaflowych, wymiana 4 sztuk drzwi i 3 okien, remont okładzin ściennych i podłóg. Wszystkie prace należy wykonać na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez inwestora i decyzji pozwolenia na budowę w związku z tym, że budynek wpisany jest do rejestru zabytków.

- 17 września 2018 r. od godz.15.00-15.15

 

- 24 września 2018 r. od godz. 14.30 -14.45

4.

Wschowa,

ul. Ks. Kostki 25a/3

2 pokoje, kuchnia, przedpokój położone na II piętrze z przynależnym WC na półpiętrze. 

Do lokalu przynależy piwnica.

 45,70 m2

35,80 m2

 

( dla gospodarstw domowych liczących minimum

3 osoby)

Wydzielenie łazienki, instalacja wodno-kanalizacyjna wraz z białym montażem w łazience oraz wymiana instalacji wod.-kan. w kuchni, wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, pomiarami instalacji

i protokołem, wykonanie centralnego ogrzewania na paliwo gazowe wraz z wentylacją i odprowadzeniem spalin, rozbiórka 2 pieców kaflowych, wymiana 4 sztuk drzwi, remont okładzin ściennych i podłóg. Wydzielenie łazienki oraz zmiana sposobu ogrzewania wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

- 17 września 2018 r. od godz.15.30-16.00

 

- 24 września 2018 r. od godz. 14.00 -14.15

5.

Wschowa,

ul. Zielony Rynek 4/6

3 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z WC.

Do lokalu przynależy piwnica.

54,40 m2

33,00 m2

 

( dla gospodarstw domowych liczących minimum

3 osoby)

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, pomiarami instalacji i protokołem, wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej z białym montażem, wykonanie centralnego ogrzewania na paliwo gazowe wraz z wentylacją i odprowadzeniem spalin na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez inwestora i decyzji pozwolenia na budowę, rozbiórka  pieców kaflowych,  wymiana drzwi wejściowych  i 4 okien, remont okładzin ściennych i podłóg.

- 18 września 2018 r. od godz.14.00-14.15

 

- 25 września 2018 r. od godz. 14.00 -14.15

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni tj. od 14 września do 28 września 2018 roku.                                

                                                                                                                                                                                                                              /-/ Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

                                                                                                                                                                                                                                                          Danuta Patalas                                                                                                                                                                        

Publikacja: info