Wykaz lokali do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

10.10.2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcze nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.2147 z późniejszymi zmianami) – ogłoszeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 10 października 2017 roku podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych (lokal użytkowy, pomieszczenia gospodarcze) przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1.

Wschowa, dnia  10 października 2017 roku

 

 

Publikacja: s.ps