Szkolenia na rzecz partnerstw

12.03.2018

W ramach realizacji projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022” w dniach 07-09.03.2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa odbyły się szkolenia dedykowane określonym grupom odbiorców – Przedsiębiorcom, Instytucjom Publicznym oraz Organizacjom pozarządowym, Wspólnotom i Spółdzielniom Mieszkaniowym.
Celem szkoleń było zaprezentowanie założeń rewitalizacji, a także koncepcji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jednakże najważniejszą częścią spotkań była praca warsztatowa w grupach, która pozwoliła na poznanie potrzeb społeczności lokalnej, deficytów obszaru oraz wskazanie konkretnych projektów, które byłyby odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.
Mieszkańcy biorący udział w spotkaniach dyskutowali na temat założeń poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz potrzeb mieszkańców w zakresie aktywizacji osób starszych a także zapewnienia miejsc rekreacyjnych.

Publikacja: s.ps