Remont sali widowiskowej właśnie się rozpoczął

30.10.2018

Długo wyczekiwany remont sali widowiskowej właśnie się rozpoczął. Jak pisaliśmy wcześniej Gmina Wschowa otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. Zadanie pn. Modernizacja i cyfryzacja wraz z montażem systemu nagłośnienia sali widowiskowej CKiR otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 004 000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w systemie dwuletnim. W 2018 roku dofinansowanie będzie wynosić 250 tys. zł, a w 2019 - 754 tys. zł. Do końca roku prowadzone będą prace ogólnobudowlane wewnątrz sali (roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne) oraz roboty instalacji sanitarnych i elektrycznych. Dodatkowo w tym roku ma zostać dostarczony sprzęt multimedialny służący cyfryzacji (wyposażenie projekcji kinowej DCI). W roku 2019 kontynuowane będą prace ogólnobudowlane i instalacyjne oraz zamontowany zostanie sprzęt multimedialny i nagłośnieniowy.

Warto wspomnieć, że o pozyskanie środków starało się blisko 600 podmiotów. Jednak wymogi formalne spełniło tylko 51 z nich.  

Program Ministerstwa ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Publikacja: s.ps