Prokuratura bada sprawę śmieci z Osowej Sieni

10.10.2018
Autor zdjęć: 
KPP we Wschowie

Prokuratura we Wschowie wszczęła śledztwo dotyczące nieodpowiedniego postępowania z odpadami na polach w Osowej Sieni. Pod koniec września Straż Miejska we Wschowie otrzymała informację, z której wynikało, że na polach w pobliżu Osowej Sieni zakopane zostały śmieci mogące spowodować zagrożenie dla zdrowia mieszkańców oraz poważne zagrożenia w świecie roślinnym i zwierzęcym. Po otrzymaniu zgłoszenia, strażnicy wraz z policjantami udali się na miejsce zdarzenia gdzie zostały zabezpieczone materiały dowodowe, które pomogą w wyjaśnieniu sprawy. Czynności wyjaśniające prowadzone są przez wschowskich policjantów, funkcjonariuszy wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim, Okręgowy Urząd Górniczy z Poznania, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i przedstawicieli wschowskiego magistratu.
Zabezpieczony materiał dowodowy oraz pobrane próbki pozwolą wyjaśnić czy składowane na polach Osowej Sieni odpady stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz czy mogą spowodować poważne zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

Publikacja: s.ps