Nowy Strażnik Miejski

09.04.2018

Dzisiaj odbyła się uroczystość ślubowania nowego funkcjonariusza Straży Miejskiej we Wschowie. Wybrany w drodze konkursu strażnik przed ślubowaniem ukończył kurs i zdał z wynikiem pozytywnym egzamin uprawniający go do pełnienia służby dla społeczności lokalnej.

Publikacja: s.ps