Nieczystości z prysznica i umywalki trafiały do jeziora

10.08.2018

Funkcjonariusze Straży Miejskiej dnia 9 sierpnia 2018r. w trakcie kontroli domków letniskowych w Lginiu ujawnili w jednym z nich pewne nieprawidłowości. Posesja była wyposażona w zbiornik bezodpływowy jednak brudna woda z prysznica i umywalki trafiał do rowu, który jest połączony z jeziorem. Ponadto na posesji panował duży nieporządek.
Osoby wynajmujące domek niestety musiały przerwać wypoczynek. Strażnicy natomiast ustalili właściciela domku, który został surowo ukarany oraz zobowiązał się do usunięcia nieprawidłowości.
W najbliższym czasie nastąpi ponowna kontrola posesji.

Straż Miejska

Publikacja: straz_miejska