Kripplein Christi w przyszłości otwarty dla zwiedzających

30.11.2018

Wczoraj Wschowa gościła dr Barbarę Bielinis-Kopeć Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze oraz dr Petera Schabe z Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury w Görlitz. Ta niecodzienna wizyta związana była z oficjalnym zakończeniem i odbiorem inwestycji polegającej na wymianie pokrycia dachowego oraz remoncie konstrukcji więźby dachowej Kripplein Christi. W spotkaniu z mediami udział wzięli wspomniani goście oraz włodarze Wschowy: Konrad Antkowiak oraz Marta Panicz-Szajnkenig.

Prowadzona inwestycja była kontynuacją  zadań jakie w 2015 roku prowadziła gmina. Przypominamy, że wówczas na cele remontowe pozyskano 100 tysięcy złotych. Dzięki temu wzmocniona została konstrukcja więźby dachowej za pomocą montażu systemu stalowych wsporników. Był to niezbędny zabieg, gdyż ściany budynku zaczynały odchodzić od pionu.

Dzisiaj cieszymy się z kolejnych podjętych kroków ku ocaleniu tej świątyni. Prace inwestycyjne nie byłyby możliwe gdyby nie pozyskane środki zewnętrzne. Dzięki staraniom gminy udało się otrzymać: 180 tysięcy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 20 tysięcy od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i 120 tysięcy ze środków Republiki Federalnej Niemiec przy udziale Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz. DPS jest Niemiecko-Polską Fundacją Ochrony Zabytków Kultury Görlitz, która podejmuje się priorytetowych prac restauratorskich przy zabytkach stanowiących wyjątkowe świadectwo niemiecko-polskiego oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego. Dzięki przyznanym funduszom Fundacja wsparła już m.in.: dolnośląskie i ewangelickie kościoły pokoju w Świdnicy i Jaworznie, pałac w Sztynorcie czy dolnośląski historyczny pałac w Morawie.

Do pozyskanych funduszy należy jeszcze dodać środki własne gminy w kwocie 54 tysięcy. Dzięki wykonanym zadaniom inwestycyjnym świątynia została zabezpieczona przed dalszym niszczeniem.

Kościół poewangelicki to zabytek o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej i naukowej. Jest on bowiem najstarszym kościołem luterańskim w Wielkopolsce. Dzisiejszy stan budynku nie pozwala na udostępnianie obiektu osobom zwiedzającym. Jednak podjęte działania dają nadzieję, że w przyszłości obiekt zostanie otwarty dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających nasze miasto. Miejmy nadzieję, że w przyszłości znajdziemy rozwiązanie dla Kripplein Christi i otworzymy je dla zwiedzających, tak dla mieszkańców, jak i turystów – powiedział Konrad Antkowiak, Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.
 

Zrealizowano przy pomocy finansowej Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Publikacja: s.ps