Informacja dotycząca kąpielisk

14.11.2018
kobieta płynąca w jeziorze

Przypominamy organizatorom kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli o obowiązkach wynikających z obowiązującej od dnia 01.01.2018 r. ustawy Prawo wodne.  

Organizator kąpieliska, jest zobowiązany do 31 grudnia poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazać burmistrzowi wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpielisko.

Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, przekazuje Burmistrzowi wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosku znajdują się w poniższym załączniku.

Do pobrania: 

Publikacja: s.ps