Finał Szkolnego Konkursu BRD w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym we Wschowie

11.05.2018

Strażnicy na zaproszenie organizatorów w dniu 10.05.2018r. wzięli udział w przeprowadzeniu szkolnego finału turnieju dotyczącego propagowania bezpiecznego zachowania się na drodze oraz popularyzacji przepisów i zasad ustawy prawa o ruchu drogowym.

Zawody wyłoniły reprezentantów Ośrodka, którzy będą reprezentować szkołę na turnieju wojewódzkim.

Straż Miejska Wschowa

Publikacja: straz_miejska