Festyn rowerowy ROWERLAND CUP dla dzieci

08.06.2018

Centrum Kultury i Rekreacji oraz Rowerland Piotr Kozelka zapraszają na festyn rowerowy ROWERLAND CUP dla dzieci. Już w najbliższą niedzielę w Parku 1000-lecia "Nad Stawami"dzieci i młodzież będą mogły aktywnie spędzić czas.

PROGRAM ZAWODÓW:

Harmonogram festynu:
• 10.00 – zapisy w biurze zawodów
• 11.00 – oficjalne rozpoczęcie zawodów
• 11.15 – start pierwszej grupy, oraz rozpoczęcie konkursów
• 15 minut po zakończeniu ostatniego wyścigu odbędzie się uroczyste wręczenie nagród
• 14.00 – zakończenie imprezy

UCZESTNICTWO:
– Zawody przeznaczone są dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych,
– do zawodów sportowych dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich,
– każdy uczestnik winien posiadać ważną legitymację szkolną ,
– wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach wraz z oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia dziecka ,
– wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów medycznych lub operacji w przypadku zaistnienia potrzeby ratującej życie lub zdrowie dziecka,
– wymagane pisemne oświadczenie, że rodzice/opiekunowie są świadomi, iż udział w rywalizacji sportowej niesie ze sobą ryzyko urazu/kontuzji,
– wymagane pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem zawodów,
– obowiązkowym wyposażeniem każdego uczestnika jest kask sztywny oraz kompletny strój sportowy wraz z sprawnym technicznie rowerem,
– uczestnik ma prawo startu w jednej kategorii wiekowej, wykluczony jest start zawodnika młodszego w starszej grupie oraz starszego w młodszej grupie wiekowej,
do kierownicy roweru,
– organizator dopuszcza start na rowerach każdego typu.

KATEGORIE WIEKOWE:
kategoria I do 4 lat
kategoria II 5-6 lat
kategoria III 7-9 lat
kategoria IV 10-13 lat

We wszystkich kategoriach wiekowych – podział na kategorie dziewcząt i chłopców.
ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów w dniu 10 czerwca 2018 r.
OPŁATY: Zawody rowerowe są bezpłatne.

DYSTANSE:
kategoria I do 4 lat (100-150 m)
kategoria II 5-6 lat (150-300 m)
kategoria III 7-9 lat (300-500 m)
kategoria IV 10-13 lat (500-800 m)

Regulamin zawodów Rowerland Cup do pobrania na stronie www.ckir.wschowa.pl oraz www.rowerland.com

Publikacja: s.ps