Premiera książki o fortyfikacjach Wschowy

plakat z zbytkami Wschowy
Miejsce: 
Muzeum Ziemi Wschowskiej, Plac Farny 3
Organizator: 
Muzeum Ziemi Wschowskiej
Data: 
08.07.2018 16:00

Muzeum Ziemi Wschowskiej zaprasza na premierę książki „Fortyfikacje Wschowy w średniowieczu i czasach nowożytnych” i spotkanie z autorem  - Jakubem Drgasem.
Niedziela 8 lipca 2018 r, godzina 16.00, Plac Farny 3

Fortyfikacje, czyli system murów miejskich, budowli obronnych średniowiecznej i nowożytnej Wschowy, wzbudzają bardzo duże zainteresowanie. Zarówno wschowianie, jak i goście odwiedzający królewskie miasto często zadają pytania dotyczące rozwoju umocnień i ich zachowanych śladów. Wschowskie planty w dawnej fosie, biegnące wzdłuż murów obronnych, należą do jednych z najbardziej urokliwych zakątków miasta. Tajemniczy luterański kościół z dzwonnicą, a właściwie dawną basztą Bramy Polskiej, do dziś przypomina o starej legendzie mówiącej o lokacji Żłobka Chrystusa „ani w mieście, ani poza nim”, czyli w międzymurzu. Autor w sposób wyczerpujący, na podstawie dostępnych źródeł oraz literatury, a także własnych badań przedstawia dzieje, rozwój systemu murów miejskich wraz z kluczowymi obronnymi budowlami: Bramą Polską, Bramą Głogowską i zamkiem. Publikacja przybliża Wschowę i jej historię mieszkańcom, badaczom, naukowcom i pasjonatom historii, stanowi wartościowe źródło wiedzy o naszym mieście. Prezentowany w książce materiał oparty jest na pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Hanny Kóčka-Krenz z Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2014 r.

Jakub Drgas - pochodzi ze Wschowy, archeolog, badacz architektury, regionalista. Absolwent Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej. Autor publikacji o zamku królewskim we Wschowie i wschowskich fortyfikacjach miejskich. Na co dzień prowadzi działalność archeologiczną, specjalizując się w nowoczesnych cyfrowych technikach dokumentacji zabytków archeologicznych i architektury historycznej. Uczestniczył w badaniach archeologicznych na wielu stanowiskach pradziejowych, średniowiecznych i nowożytnych, w tym również w obrębie obiektów architektonicznych. Interesuje się archeologią późnego średniowiecza oraz architekturą obronną, romańską i gotycką. Prywatnie muzyk-multiinstrumentalista z doświadczeniem medialnym (radio, film). Zajmuje się komponowaniem, aranżowaniem utworów i pisaniem tekstów oraz realizacją i postprodukcją audio i video.

Publikacja: s.ps