Aktualności - Lokalny Program Rewitalizacji

Data publikacji:
23.02.2018
Trzecie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji
Tematem przewodnim trzeciego spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji, które odbyło się w dniu 22.02.2018r., było ustalanie szczegółowego zakresu planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji pracowali warsztatowo nad...
Data publikacji:
23.02.2018
Drugie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji
 21.02.2018r. odbyło się drugie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji, tym samym rozpoczęto II etap prac nad programem rewitalizacji, którego celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów i obiektów centrum miasta, poprzez...
Data publikacji:
21.02.2018
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022
Informujemy, że na podstawie umowy zawartej w dniu 22 listopada 2017r. zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Gminą Wschowa przystąpiliśmy do realizacji projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy...
Data publikacji:
16.02.2018
Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji
15.02.2018r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji. Członkowie Zespołu zostali zapoznani przez Wykonawcę z tematyką rewitalizacji oraz ważnymi aspektami odbywającego się w gminie procesu. Dyskusja prowadzona podczas spotkania...
Data publikacji:
08.02.2018
Powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji
W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017 – 2022”, Zarządzeniem nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa powołano 15-osobowy Zespół ds. Rewitalizacji, który...

Strony