Aktualności - Lokalny Program Rewitalizacji

Data publikacji:
12.03.2018
Szkolenia na rzecz partnerstw
W ramach realizacji projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022” w dniach 07-09.03.2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa odbyły się szkolenia dedykowane określonym grupom odbiorców – Przedsiębiorcom,...
plakat z rospisanym szkoleniem i zdjęciami Wschowy
Data publikacji:
06.03.2018
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022”
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022” Informujemy, że na podstawie umowy zawartej w dniu 22 listopada 2017r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Gminą Wschowa przystąpiliśmy do realizacji projektu pn...
Data publikacji:
06.03.2018
Czwarte spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji
05.03.2018r. odbyło się czwarte spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji. Tematem przewodnim spotkania było omówienie szczegółowego zakresu planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Członkom Zespołu zostały zaprezentowane przedsięwzięcia...
Data publikacji:
01.03.2018
Uzupełniające warsztaty rewitalizacyjne
28.02.2018r. w miejscowościach Łysiny i Wygnańczyce odbyły się uzupełniające warsztaty rewitalizacyjne. Celem warsztatów było zaprezentowanie mieszkańcom założeń rewitalizacji, a także koncepcji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jednakże...
Data publikacji:
26.02.2018
Warsztaty rewitalizacyjne
W dniach 21-23.02.2018r. odbyły się warsztaty rewitalizacyjne połączone ze spacerami studyjnymi. Zgodnie z harmonogramem prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji warsztaty odbyły się w Przyczynie Górnej (21.02.br.), Lginiu (22.02.br.)...

Strony