Aktualności

Data publikacji:
21.02.2018
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022
Informujemy, że na podstawie umowy zawartej w dniu 22 listopada 2017r. zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Gminą Wschowa przystąpiliśmy do realizacji projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy...
Data publikacji:
16.02.2018
ROZLICZAJMY PODATEK PIT WE WSCHOWIE! WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ!
Przygotowując roczny PIT warto pamiętać, że podatek rozliczamy w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Im więcej osób rozliczy swój PIT we Wschowie, tym lepszy standard życia zaoferuje gmina swoim mieszkańcom. Według ustawy o podatku dochodowym...
Data publikacji:
15.02.2018
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,...
Data publikacji:
15.02.2018
Wyjazd do Koczur w ramach ferii z CKiR
W programie zimowych ferii z CKiR znalazła się również wycieczka do Leśniczówki Koczury. Wspaniała zabawa, niezapomniane chwile i moc świeżego powietrza zaoferowali pracownicy Nadleśnictwa Włoszakowice. To dzięki nim dzieci miały możliwość odbycia...
Data publikacji:
15.02.2018
Przydzielono wsparcie finansowe
Przydzielono wsparcie finansowe w ramach projektu profilaktycznego na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2018. Łącznie wpłynęło 138 wniosków...

Strony